ما در سفر

parallax background

با گروه سفر کردن و حتی گشت های کوتاه گروهی، می تواند فرصت ارزشمندی در اختیار بچه ها بگذارد تا علاوه بر لذت بردن از بازی و معاشرت با همسالان شان، مهارت های اجتماعی خودشان را محک بزنند و تقویت کنند. چنین فرصت هایی برای پدر و مادرها هم می تواند مغتنم باشد تا بتوانند تعامل مؤثرتری با دیگر والدین داشته باشند و دیدگاه های تربیتی متفاوت را ببینند و درک کامل تری از رشد بچه ها پیدا کنند. «ما در سفر»  قرار است چنین فرصت هایی را برنامه ریزی و اجرا کند. گردش ها و سفرهایی که کاملا هدفمند و برای مخاطب خانواده و کودک طراحی شده اند و علاوه بر جذابیت های معمول یک سفر، اهداف تربیتی خاصی را هم دنبال می کنند. به امید آنکه این همنشینی ها و همراهی ها بتواند به کودکان و نوجوانان همسفر، جهان بینی متفاوت تری هدیه بدهد و کمک کند انسان های متعادل تر و خوشحال تری باشند. ما می دانیم سفرهای خانوادگی همراه بچه ها هزینه های زیادی دارد و علاوه بر آن به دلیل محدودیت های زمانی اعضای خانواده، شاید هر فرصت سفر به راحتی قابل تکرار نباشد. برای همین طبیعی است که خانواده ها از سفرهای گروهی انتظار داشته باشند که به درست ترین شکل ممکن سازماندهی و اجرا بشوند. تیم طراح و مجری «سفرهای مادرانه» را افرادی تشکیل می دهند که هم به اصول گردشگری آشنا هستند و هم دانش و تجربه ی کافی برای ارتباط گرفتن با کودک را دارند. جمع کوچکی که آرزو دارد بزرگ شود و کمک کند اتفاقات بزرگی هم شکل بگیرند. امیدواریم شما را هم در این طی طریق همراه و همسفر داشته باشیم.