مادران مسافر

امروزه برنامه ریزی برای سفر، تبدیل به الویت خیلی از پدر و مادرها شده و علیرغم هزینه بر بودن مسافرت های خانوادگی و دردسرهای دیگر، والدین بسیاری دغدغه ی این را دارند که فرزندان شان تجربه ی مستقیم آشنایی با فرهنگ های متفاوت را داشته باشند. تجربه هایی که می توانند به کودکان، بینشی عمیق و متعادل از روابط بین انسان ها و پدیده های پیرامون شان بدهند و باعث بشوند حس های ناخوشایندی مثل برتری جویی و خودخواهی با احساسات ارزشمندی مثل صلح جویی و عدالت خواهی جایگزین بشوند. اینجا می خواهیم دغدغه ها، ایده ها و تجربه های مان از سفر کردن با بچه ها را به اشتراک بگذاریم. اگر مادری هستید که اهل سیر و سفر است و یا پدری که سفر را یک تجربه ی اشتراکی می بیند و برای مادر و فرزندان خانواده، حق نظر و رأی قائل است، برای این صفحه از خودتان و چالش ها و جذابیت ها و راهکارهایتان بنویسید. چه بسا تجربه ی کوچک شما برای دیگران الهام بخش و ترغیب کننده باشد.

2019-05-06 15.58.28
821d5379-3d24-43bc-be77-9f4ec102b6b8