سفر برای همه ی کودکان

parallax background

سفر حق همه ی بچه هاست. فرصتی برای تجربه ی مستقیم سرزمین، فرهنگ و طبیعتی که انتظار می رود در بزرگسالی حافظان آن باشند. فرصتی که اگر در سال های ابتدایی زندگی در اختیار کودکان قرار گیرد، تعلق خاطر آن ها را نسبت به آداب و رسوم و فرهنگ قومی خود بیشتر می کند. تعلق خاطری از سر آگاهی و دانایی، نه صرفا عشقی کورکورانه و از روی تعصب. کودکان مناطق دور از پایتخت که اغلب از اقوام اصیل ایرانی هستند، به دلایلی از جمله پایین بودن سطح اقتصادی خانواده ها، گاهی تا سنین بزرگسالی امکان خارج شدن از شهر و روستای خود و درک فرهنگ های متفاوت با سرزمین مألوف شان را ندارند.

سفر های مادرانه در راستای تحقق اهداف خود جهت توسعه ی فرهنگ سفر و گردشگری، پروژه ای را با نام "سفر برای همه کودکان" طراحی کرده است. در این طرح، با کمک سازمان های دولتی و غیر دولتی و با حمایت افراد و گروه های فعال در حوزه ی گردشگری، پس از برنامه ریزی های دقیق سفرهایی برای کودکان مناطق مختلف طراحی و اجرا می شود. ناگفته نماند که با توجه به حساسیت بسیار زیاد مخاطبی به نام کودک، لازم است مجریان چنین طرح هایی پیش از اقدام به برگزاری سفر، با کمک مربیان و متخصصان بومی، به روانشناسی کودکان آن منطقه دقت و توجه کافی داشته باشند. چه بسا سفری غیر کارشناسانه و صرفا از سر احساسات، برای کودک مخاطراتی جدی ایجاد کند.